Política de privacitat

Condicions generals d’ús de la pàgina web www.tirantmilles.com
1. Identificació i activitat de la societat.

GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL , amb domicili social Casa Miravé s/n 25286 Pinell de Solsonès Lleida, inscrita en el Registre Mercantil de lleida  ,   Tom ….., Fulla……., Foli …….., inscripció ………. Activitat ……………

2. Responsabilitats d’us.

Ambdues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

L’Usuari i GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL adoptar totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o virus en el sistema.
No obstant l’anterior,GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través de la mateixa, així com de la manca d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.

ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic o fitxers dels Usuaris.

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment faciliti, seran tractats en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La mera utilització de la nostra pàgina web, suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s’inclou en aquesta.
Privacitat de les dades: Segons l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides en el formulari per sol·licitar informació, o en altres comunicacions, seran incorporades en un fitxer creat i mantingut per GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL i no seran utilitzades per a cap altra finalitat que per a la qual van ser recollides. L’interessat té els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se per escrit al responsable del fitxer a través de gestio@tirantmilles.com.

4. Propietat intel·lectual i / o industrial.

Tota la informació continguda  en la pàgina web www.tirantmilles.com, com poden ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, rètols d’establiment, noms comercials, denominacions, altres signes distintius o links de tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL o de tercers.

Sota cap supòsit, l’accés als serveis de GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització de GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu que no limitatiu, l’Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l’autorització prèvia i per escrit de GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.tirantmilles.com, si s’utilitzaren contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

No obstant l’anterior, queden fora de perill els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia en la memòria cau del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar aquesta a tercers.

5. Política de links.

GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixin a través de les pàgines web a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s’inclouen a la pàgina web www.tirantmilles.com.

6. Notificacions.

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL a l’adreça que figura a la capçalera o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: gestio@tirantmilles.com.

7. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o compliment de les obligacions que s’estableixin entre GUIES DE MUNTANYA TIRANTMILLES, SL i els usuaris de la pàgina web www.tirantmilles.com, als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

8. Consentiment de l’Usuari.

El sol accés a l’ús de la pàgina web www.tirantmilles.com per part de l’Usuari, suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.